Generic placeholder image

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง  คือ

1.พนักงานพิมพ์  1 อัตรา

2.พนักงานบริการ(พขร.) 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข64.pdf

: 2021-08-02 : Admin 533