Generic placeholder image

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3ตำแหน่ง คือพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ.pdf

: 2021-08-03 : Admin 220