Generic placeholder image

ประกาศผลสอบคัดเลือกได้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ดังนี้

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdf

: 2021-08-06 : Admin 370