Generic placeholder image

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3ตำแหน่ง 4อัตรา

โรงพยาบาลนาตาล ได้ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำำแหน่ง 4 อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนังานขับรถยนต์  1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  2 อัตรา

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3ตำแหน่ง 4 อัตรา.pdf

: 2022-03-17 : Admin 114